Företagskällan.se har producerats av Centrum för Näringslivshistoria (CfN). På Företagskällan har vi samlat ett omfattande ekonomisk-historiskt material. Det har vi hämtat från projekt som vi själva initierat eller deltagit i, till exempel historiska webbplatser för olika företag, filmer och tv-program, böcker och skrifter eller från vår tidskrift Företagshistoria.

Materialet på webbplatsen får användas fritt i undervisningen, utan kostnad för lärare och elever. Men ange gärna källan. Vill du använda materialet på annat sätt, kontakta Centrum för Näringslivshistoria.

Teknisk plattform: Triggerfish

Produktionsår: 2016

Tack till våra medlemmar

Materialet på Företagskällan bygger i huvudsak på våra medlemmars arkiv som finns deponerade hos Centrum för Näringslivshistoria. Utan medverkan från våra medlemmar hade Företagskällan inte kunnat produceras.

Källor

Till Företagskällan har vi använt följande källor:

Webbplatser
https://litteraturbanken.se/

http://www.ericssonhistory.com/

http://företagsamheten.se/

http://www.hsb-historien.se/

http://www.lrfhistoria.se/

http://www.naringslivshistoria.se/

http://www.ok.se/historia

http://www.skandiahistoria.se/

http://www.swedishtradehistory.se/

http://www.teliacompanyhistory.com/

http://historia.vattenfall.se/

Film/tv

Entreprenörerna. Om kvinnor som påverkat sin samtid genom nyskapande företagande. Producerad av Centrum för Näringslivshistoria i samarbete med Mediabruket.

Ljusa idéer. Om svenska snillen och deras innovationer. Produktionen ingick i tv-serien Svenska ljus, 1997 producerad av Folke Rydén Productions i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin.

När Sverige blev rikt. Tv-serie i tre delar producerad av PI Idé AB i samarbete med Ronald Fagerfjäll.

150 år av spjutspetsteknik. Film producerad av Centrum för Näringslivshistoria i samarbete med Rolf Wrangert på uppdrag av Teknikföretagen.

Litteratur

Det svenska näringslivets historia 1864–2014. Författare: Mats Larsson (red.), Lena Andersson-Skog, Oskar Broberg, Lars Magnusson, Tom Petersson och Peter Sandberg. Utgiven av Centrum för Näringslivshistoria i samarbete med Dialogos förlag.

Stråhattar & batterier. En bok om kvinnors entreprenörskap då och nu. Texter av Birgitta Wistrand och Anders Johnson. Boken utgiven av Centrum för Näringslivshistoria.

Centrum för Näringslivshistorias tidskrift Företagsminnen (Företagshistoria från och med 2014).

Fristående texter från Anders Johnson.

Övrigt

Podradio-sändningar publicerade på www.naringslivshistoria.se. Producerade av Centrum för Näringslivshistoria.

Om Centrum för näringslivshistoria

Centrum för Näringslivshistoria är ett av världens ledande näringslivsarkiv som dokumenterar över 7 000 företags historia. I arkiven finns mängder av fotografier, filmer, föremål och dokument. Ett annat uppdrag är att presentera näringslivets historia. Det gör vi genom att producera historiska webbplatser på uppdrag av företag samt producera filmer, böcker, skrifter och utställningar. Vi ger också ut tidskriften Företagshistoria. CfN genomför även forskningsförberedande projekt som finansieras av fonder och stiftelser.