I Centrum för Näringslivshistorias arkivlokaler i Bromma finns över 7 000 företagsarkiv med sammanlagt över 70 000 hyllmeter material. Här kan du hitta ett litet axplock av allt som återfinns i arkiven, eller som skapats med arkivmaterial som grund.

Filmer

Föremål

PODD