Välkommen till Företagskällan!

På Centrum för Näringslivshistoria bevarar vi över 70 000 hyllmeter arkivmaterial från flera av Sveriges ledande företag. Det är grunden för vår skolsajt Företagskällan. Alla företag har en historia och tillsammans blir de hela näringslivets historia, en del av Sveriges utveckling och det är det som vi vill förmedla med sajten.

På Företagskällan har Centrum för Näringslivshistoria samlat ett omfattande ekonomisk-historiskt arkivmaterial. Det är strukturerat på ett sätt som ska göra det enklare att använda i undervisningen. Materialet är gratis och består av artiklar, bilder, filmer och ljud indelade på olika sätt och lektionsförslagen som är kopplade till materialet är knutna till läroplanen.

Materialet på Företagskällan är hämtat från bland annat webbplatser, böcker, tv-program och tidskrifter, sådant vi själva initierat eller deltagit i. Materialet är kopplat till Gy11 och passar utmärkt för samarbetsprojekt över ämnesgränserna, till exempel ekonomi, svenska, engelska, historia, samhällskunskap och de estetiska och naturvetenskapliga ämnena. Ämnesintegrering och entreprenörskap är något som Gy11 särskilt framhåller i de nya kursplanerna.

Många skolklasser har besökt oss genom åren för att se hur ett arkiv fungerar eller för att få lektioner i källkritik, källmaterialsökningar och allmän företagshistoria och entreprenörskap. Vi väntar ivrigt på fler klasser.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *