Därför är historien viktig för Mäklarsamfundet

Vid första världskrigets slut hade en het bostads­marknad lockat många oseriösa typer att kalla sig ”mäklare”. En bransch­orga­nisation skapades för att skydda yrket och driva god mäklarsed – och det har den nu gjort i 100 år. Joakim Lusensky, kommunikations- och analyschef på Mäklarsamfundet, berättade på History Marketing Summit 2019 om hur förbundet använder sitt jubileum för att fortsätta utveckla både yrket och branschen.

Relaterad läsning: Närvarande vid livets stora ögonblick, Sveriges första kvinnliga mäklare, Hemnet – bra idéer åldras aldrig

Centralt innehåll

 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. (Samhällskunskap 1a2)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Metoder, teorier och modeller som används i företagens interna styrning och planering i form av budgetering och kalkylering.
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet.
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. (Företagsekonomi 2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)

Instuderingsfrågor

 1. Varför satsar Mäklarsamfundet på konsumentvägledning idag?
 2. Varför startades Mäklarsamfundet?
 3. Vilka tre parametrar är viktiga inom Mäklarsamfundets historiebruk?
 4. Vilka historieberättelser lyfter Mäklarsamfundet fram och varför?
 5. Vilken kamp inledde Greve Carl Mörner?
 6. Vad är Hemnet?
 7. Varför råder en stor mångdald och jämn könsfördelning inom branschen?
 8. Vilka lärdomar drar Mäklarsamfundet av sin historia?

Diskussion

 • Varför tror ni att att fler av dagens företag använder sin historia för att stärka varumärket och organisationen?

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia/ Företagsekonomi

 • Ta reda på varför det rådde ”vilda västern” på bostadsmarknaden förr och vilket strikt regelverk som kom till för att styra upp situationen.
 • Med närmare 3 miljoner besökare varje vecka så är bostadsförmedlarsajten Hemnet en av landets allra mest använda. 2019 firade man jämnt och hyllar sin långa historia genom att publicera sajten så som den såg ut vid lanseringen 1998. Gå in och kika på hur den såg ut.
 • Det råder stor mångfald och en jämn könsfördelning inom bostadsbranschen idag. Ta reda på vem den första kvinnliga mäklaren i Sverige var.

Sveriges första kvinnliga mäklare. Bild ur Svensk Fastighetsförmedlings arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *