Föreningar sänkte priset på döden

När allt fler började lämna bort arbetet med att ta hand om döda släktingars stoft, begravningen och jordfästningen, växte en ny gren fram på det svenska näringslivsträdet, begravningsbranschen. Men snart hade kostnaden för deras tjänster skjutit i höjden, och folkrörelserna började fråga sig om inte de kunde ta hand om det hela. Resultatet blev sänkta begravningskostnader och dagens Fonus.

Centralt innehåll

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter. (Historia 1b)
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå. (Historia 3)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilka begravningstraditioner förändrades under 1900-talet första decennier?
 2. Vad tillförde urbaniseringen?
 3. Vilka förändringar medförde de nya begravningstraditionerna.
 4. Varför uppstod det problem under 1940-talet?
 5. Vilka lösningar fann man?
 6. Vilka var initiativtagarna och vad lyckades de göra?
 7. Vad menar Peter Göransson med att det var en ”succéhistoria i kooperationen”?
 8. Vilka ingick i Begravningsföreningen Fonus och varför bildades det?
 9. Vilken företagsform använder Fonus fortfarande sig av än idag?

Diskussionsfrågor

 • Varför bildas kooperativa föreningar? Diskutera kring vilka fördelarna/nackdelarna det finns med det.

Fördjupningsfrågor

 • Ta reda på vilka andra kooperativa föreningar vi har i Sverige idag. Hur har historien sett ut där? Finner du några likheter med Fonus?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *