Framtidens yrken

Promenerar man runt på en kyrkogård går det att beskåda många stolta yrkestitlar – barnmorska, mästerlots och kanske en och annan hemmansägare. Men vad kommer det att stå på framtidens begravningsplatser?

Relaterad läsning: Handelsrådets yrkeskarta, Från dem köpte stockholmarna sin fisk, Saco- Var finns jobben i framtiden?

Centralt innehåll

 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)

Instuderingsfrågor

 1. Hur ser man tyska influenser inom den svenska gruvnäringen?
 2. Vilka tunga arbeten utfördes av kvinnor?
 3. Varför har tidigare arbetstitlar försvunnit och vilka exempel finns?
 4. Vad var en ”bodknodd”?

Diskussion

 • Trendspaning: Vilka nya yrken tror ni kommer att finnas de närmaste åren och vilka kommer att försvinna?

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/och företagande

Vad händer med arbetsmarknaden efter corona – på lång sikt?

 • Sverige och övriga länder i världen har fokus på att minska spridningen av COVID-19. Det har helt förändrat vår vardag. Restauranger, affärer och hotell är tomma, gränser mellan länder har stängts, resandet upphört och fabrikerna har slutat producera. Många känner någon som har blivit av med jobbet och det är lätt att känna stor oro inför framtiden. Vad händer med arbetsmarknaden efter corona? Undersök vilka svar och teorier Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) har kring detta.
 • Saco beslutade under våren 2020 att skjuta upp arbetsmarknadsprognosen Framtidsutsikter för år 2025 eftersom det i pandemins inledning var väldigt svårt att överblicka de långsiktiga konsekvenserna av coronaviruset och hur den skulle påverka ekonomin och jobben. Undersök prognoserna som är framtagna ett år innan krisen. (Även om arbetsmarknaden fortfarande är svår att bedöma presenterar de nya prognoser under hösten 2020 för att underlätta för alla som snart ska välja utbildning).

Skärmdump: saco.se

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration

Yrkestitlar inom dagens handel:

 • Följ influenser Therese Lindgren när hon undersöker Handelsrådets yrkeskarta. Ta reda på vilka yrkestitlar det finns inom handeln i dag.

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Historia/ Entreprenörskap/och företagande

Månglerskor drev handel i liten skala utan butik:

 • Fisk har alltid varit en basföda utefter Sveriges kuster. I dag förekommer färsk fisk inte lika ofta, och i takt därmed har fiskmånglerskorna nära nog försvunnit. Under tidigare århundraden var handeln med fisk väl utbredd och sköttes av företagsamma kvinnor. Hur var villkoren för dem i en stad som Stockholm?

I dag är de specialiserade fiskaffärerna i Stockholm få. Men i exklusiva saluhallar möter vi fortfarande affärsnamnet Lisa Elmqvist. Olja av Lotten Rönquist, 1889, Stockholms stadsmuseum. Period: 1889 Deponent: Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *