Handelstvång avskaffas

Det första stora steget för friare handel i Sverige togs då riksdagen 1765 beslöt att avskaffa det bottniska handelstvånget. Den som mest bidrog till detta var prästen Anders Chydenius från Österbotten.

Centralt innehåll

  • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
  • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b)
  • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön.
  • Den ekonomiska integrationsprocessen inom EU och den fortsatta utvecklingen mot gemensamma marknader. (Internationell ekonomi)

Instuderingsfrågor

  1. Vad innebar det bottniska handelstvånget?
  2. Varför utsågs prästen Anders Chydenius till riksdagsledamot?
  3. Vilka anslöt sig Chydenius till?
  4. Vilka insatser påverkade han som riksdagsledamot?
  5. Vad utvecklade Anders Chydenius i sina publicerade skrifter från 1765 – 66?

Diskussion

Diskutera kring hur dagens fria handel ser ut. Har det skett några märkbara förändringar den senaste tiden och vad grundar det sig i?

Fördjupning Samhällskunskap

  • Ta reda på vilka grundlagar vi har i Sverige. Undersök även vad Offentlighetsprincipen innebär.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *