IKEA

Lantbrukarsonen Ingvar Kamprad var bara 17 år då han 1943 startade en postorderrörelse, Ikea, med allehanda varor.

Relaterad läsning: Ingvar Kamprad, Den dolda designhistorien

Centralt innehåll

 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år gavs den första IKEA-katalogen ut?
 2. Vilket företag var först med att leverera varor i så kallade platta paket?
 3. När invigdes varuhuset vid Kungens Kurva?
 4. Hur kunde IKEA sälja möbler billigare än konkurrenterna?

Diskussion

 • Varför tror ni att IKEA har blivit så framgångsrikt?
 • Utomlands är IKEA starkt förknippat med Sverige och företaget har nästan blivit en nationalsymbol (för att inte tala om nationalklenod). Vilken betydelse tror ni att IKEA har för Sverige och bilden av Sverige utomlands?

Fördjupning Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap/ och företagande

 • Gå in på IKEA:s sida ”Demokratisk design” och undersök innehållet. Vad tror ni att företaget vill förmedla med denna sida, analysera med utgångspunkt i begrepp som hållbar utveckling och livskvalité.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *