Lars Magnus Ericsson

Ericsson har rötter i två företag, dels den elektromekaniska verkstad som Lars Magnus Ericsson (f.1846) öppnade i Stockholm 1876, dels Stockholms Allmänna Telefonaktiebolag (SAT), grundat 1883 av Henrik Tore Cedergren (f.1853).

Centralt innehåll

  • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)

Instuderingsfrågor

  1. Vilka två företag lade grunden för Ericsson?
  2. Vilket år sålde Ericsson sina första telefoner?
  3. Ge några exempel på områden där Ericsson var världsledande under 1900-talet.
  4. Vad hette bolaget som Ericsson och Televerket bildade 1970?

Diskussion

  • Varför tror ni att Ericsson blev så framgångsrika under 1900-talet?
  • Skriften, tryckpressen, telefonen, radio, TV och Internet är kanske de största tekniska stegen när det gäller informationsteknologi. Vilket tror ni blir nästa stora steg inom informationsteknologin?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *