Skottarna i Lilla London

Göteborg har fått epitet ”Lilla London” på grund av det starka brittiska inflytandet i stadens historia under 1700-talet och början av 1800-talet. De flesta britter som invandrade till Sveriges andra stad var dock inte engelsmän utan skottar.

Centralt innehåll:

  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

  1. Hur kom det sig att flera skottar kom till Sverige under denna period?
  2. Varför intresserade sig utländska affärsmän för det Svenska Ostindiska kompaniet?
  3. Vad utarbetade Colin Campbell och vad åstadkom han i Sverige fram till sin död?
  4. Vilka viktiga gärningar uträttade William Chalmers den yngre (d.y.)?
  5. Vad försökte Napoleon förhindra i början av 1800-talet? Vilka konsekvenser fick det?
  6. Vad genomförde bröderna Dickson och sönerna?
  7. Varför kom en större grupp skottar till Göteborg efter år 1746?
  8. Både George Carnegie och Thomas Erskine återvände till Skottland. Varför? 

Fördjupning

Om du var tvungen att fly från ditt land och hade planer på att försörja dig som egen företagare vilken verksamhet skulle du då driva? Ta reda på vad du skulle behöva göra för att starta ditt företag och vilka fördelar och nackdelar du tror att du skulle stöta på.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *