Oljekrisen på 70-talet

Under 1970-talet kom den svenska handeln på ett påtagligt sätt att dras in i den internationella utvecklingen. Kring årsskiftet 1973–74 skedde omfattande höjningar av oljepriserna på den internationella marknaden – från cirka tre till cirka elva dollar per fat – som en följd av samarbetet mellan de oljeproducerande länderna inom kartellen OPEC.

Centralt innehåll:

 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön.
 • Drivkrafter bakom och effekter av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i internationella handelsrelationer. Finansiella marknader i den internationella ekonomin. (Internationell ekonomi)
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar. (Samhällskunskap 1a1, 1b)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)

Instuderingsfrågor

 1. När och varför steg oljepriserna?
 2. Hur förändrades den internationella omfördelningen av ekonomin under oljekrisen?
 3. Hur mycket steg bensinpriset från början av 70-talet fram till 1979?
 4. Varför drabbade prisstegringarna inte den svenska ekonomin i någon högre grad?
 5. Vad är ransonering?
 6. Vilken långsiktig påverkan hade oljekrisen på den svenska energipolitiken?

Diskussion

 • Bensinpriset diskuteras ju relativt ofta och en höjning eller sänkning är något som man kan läsa om i tidningen. Varför är priset på bensin så viktig för samhället?
 • Bör vi arbeta hårdare för att göra världen fri från fossila bränslen och övergå till förnyelsebar energi eller ska vi fortsätta använda dem, motivera era svar?

Fördjupning Internationell ekonomi

 • Undersök hur den internationella ekonomin ser ut idag. Har de oljeproducerande länderna behållit det övertag de skaffade sig under oljekrisen?

Fördjupning Samhällskunskap

 • Undersök hur Sverige skulle påverkas om en liknande händelse inträffade idag.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *