Svensk bilhistoria

Pionjärtiden i svensk bilism präglas av tveksamhet till de glada försök som ändå gjordes. Först efter 1918 började vägtransporterna motoriseras i större omfattning.

Centralt innehåll

 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år visades en bil upp för första gången i Sverige?
 2. Vilka var bilens fördelar i jämförelse med en häst enligt den tidningsnotis som återges i texten?
 3. Hur inträffade Sveriges första bilolycka?
 4. Vilket bränsle drev den första förbränningsmotorn som byggdes i Sverige?
 5. Varför valde man inte bensin som drivmedel?
 6. Vilket bryggeri blev först med att köpa en lastbil?
 7. Vilka problem hade Stockholms första buss?
 8. Ge några exempel på det motstånd som den tidiga bilismen fick utstå?
 9. Hur många bilfabrikanter fanns det i Sverige 1903?

Diskussion

 • Som framgår av artikeln fanns det ju ett visst motstånd mot bilarna i början av 1900-talet. Det samma gäller många tekniska nyheter, varför tror ni att det är så?
 • Hur tror ni att bilarna kommer utvecklas de kommande åren?

Fördjupning Teknik

 • Undersök vilka företag som fortfarande tillverkar bilar i Sverige. Hur många är de och vilken typ av bilar tillverkar de?

Fördjupning Historia

 • Det stora genomslaget för bilar i Sverige kom först på 1950-talet, alltså ungefär 50 år efter bilens introduktion. Undersök varför försäljningen för bilar tog fart just då?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *