Svensk Handel – Swedish Stockings

Vi har intervjuat entreprenörerna Nadja Forsberg och Linn Frisinger som berättar om grundandet av Swedish Stockings. Se lektionsförslag och filmklippet här.

Relaterade filmklipp: Svensk Handel – Granit, Norins Ost, Polarn o Pyret, Linas matkasse och Melanders Fisk.

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
 • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.
 • Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut.
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring. (Företagsekonomi 1)
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet.
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. (Företagsekonomi 2)
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad är Linn Frisinger och Nadja Forsberg först i världen med?
 2. Vad är ambitionen och hur kom idén till?
 3. Vilka utbildningar har Linn och Nadja? Hur har de dragit nytta av de inom företaget?
 4. Vad resulterade den tydliga affärsplanen i?
 5. Hur sker deras produktionsprocess och vad innebär Zero-waste produktion?
 6. Hur gick resan från Idé till process till?
 7. Vad är Swedish Stockings vision?
 8. Vad är en brandmanager?
 9. Vad hade de för fördelar när de startade sin verksamhet?

Diskussion

 • Vad innebär hållbart mode? Varför behövs det?

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi

 • Ta reda på vilka andra svenska märken som arbetar med hållbar utveckling. Hur har de gått tillväga? Varför?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *