August Stenman

Företaget Assa grundades då August Stenman 1881 köpte den Thunellska gångjärnsfabriken i Eskilstuna.

Från början tillverkade företaget vinkeljärn. Via byggnadssmide och skruv kom man sedan in på låstillverkning. Stenman blev pionjär med att konstruera specialmaskiner som utförde mycket av arbetet och att satsa på tillverkning i långa serier. Han anställde också många kvinnliga arbetare, vilket var ovanligt i den tidens verkstadsindustrier.

År 1994 fusionerades Assa med finska Abloy och koncernen blev världens största låsföretag.

        
Porträttfoto på August Stenman.

Grunden i finsmidet

Assa har sin grund i Eskilstunas månghundraåriga tradition av finsmide. Denna tradition uppkom när Karl X Gustav 1654 erbjöd holländaren Reinhold Rademacher, industriidkare utanför Riga, att på generösa villkor etablera ett centrum för finsmide i Sverige. År 1656 anlände Rademacher och tyska smeder till Eskilstuna.

Rademachers manufaktur fick inte den omfattning man ursprungligen hade avsett. En mer verkningsfull injektion kom 1771 då Eskilstuna Fristad inrättades. Inom Fristadsområdet avskaffades tullar och skråbestämmelser, vilket var unikt för Sverige. Fristaden blev en stor framgång. Hit flyttade smeder och andra hantverkare och Eskilstuna blev i början av 1800-talet Sveriges främsta järnförädlingsstad.

        
Produktbild, gångjärn                                     Produktbild, låshus

Reklam för Assalås

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *