Betydelsefull studieresa

Den 24 november 1946. Nils-Erik Wirsäll (t.v.) och Arne Lundgren stiger på ett SAS-plan till USA för att studera amerikanska livsmedelsbutiker. Som synes av klädseln räknar vi fyra år efter premiären på filmen Casablanca. ICAs första självhjälpsbutik kommer att öppnas inom en månad, men det är ett privat initiativ. KF har sedan decenniets början testat den nya försäljningsmetoden i mindre skala och kommer följande sommar att inleda en kraftig omvandlingsprocess. Den privatägda handeln ligger långt efter.

Wirsälls och Lundgrens resa kommer ha mycket stor betydelse för att ICA på central nivå ska börja verka för den revolutionerande omställningen.

Ur: Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen/ Företagsminnen 2003:2.

Bild och text: Margarita Feldman och Edward Blom

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *