Blyfri bensin – en väg till renare miljö

Det här är vår största marknadssatsning någonsin. Ingen enskild produkt eller händelse har haft en sådan betydelse för vårt företag som vår nya blyfria bensin Optima för alla bilar. Det sa Håkan Neuman, OK Petroleum, när Optima lanserades 1992.

Arbetet med att ta fram en mindre miljöfarlig bensin började redan på 1970-talet. I juni 1977 var OK först ut med lågblybensinen. Då hade debatten om luftföroreningarna från bilarna, och då främst utsläppen av bly, blivit allt mer högljudd. OK beslöt sig för att utreda möjligheterna att sänka blyhalten i den bensin som producerades av Scanraff-raffinaderiet. Resultatet visade att man kunde sänka blyhalten från 0,4 till 0,15 gram per liter. Anställda och medlemmar hjälptes åt att sprida budskapet med bildekaler med texten ”På väg mot en renare miljö”.

Lågblybensinen följdes 1992 av en helt blyfri bensin, Optima. Bly är en mycket giftig tungmetall som kan orsaka allvarliga skador, men det var länge svårt för oljebolagen att producera en blyfri bensin för de bilar som kräver kvaliteten 98 oktan. Bly fyllde två viktiga funktioner, dels höjde det oktantalet, dels fungerade det som ett smörjmedel för motorernas ventiler och ventilsäten. OK Optima blev den första bensin där allt bly hade tagits bort ur 98- och 96-oktanig bensin och ersatts med natriumsulfonat. En annan tillsats i Optima var ett reningsmedel som renar motorn genom att minska på sotet. Därmed minskade både utsläppen och bensinförbrukningen eftersom förbränningen blev bättre och motorn därmed gick jämnare och med lägre gaspådrag.

Först i Europa med miljöklassad bensin

Som första oljebolag i Europa lanserade OK 1994 en miljöklassad bensin för alla bilar – Nya Optima. Det gällde både 95- och 98-oktanig bensin. Nya Optima följde specifikationerna för miljöklassbensin 2 och innehöll avsevärt mindre mängd svavel, vilket hade den goda effekten att katalysatorn blev effektivare och fick längre hållbarhet. Detta betydde mindre påverkan på miljön och bättre ekonomi. Ångtrycket och slutkokpunkten sänktes och man kunde också minska det cancerframkallande ämnet bensen från fem till tre procent. Med Nya Optima kunde OK förbättra sin profil som det mest miljömedvetna oljebolaget och man stärkte sin ställning bland konsumenter och gentemot konkurrenter. Med Nya Optima närmade sig Sverige och OK de hårdaste kraven som gällde i USA, där Kalifornien var föregångare vad gällde krav på bilismen för att reducera luftföroreningarna.

Till en början lanserades och såldes Nya Optima dock enbart i storstadsområdena, vilket berodde på att politikerna inte hade beslutat hur man skulle göra med skattedifferentiering för miljöklassad bensin. Den frågan var högst aktuell eftersom Nya Optima var dyrare att tillverka än konkurrenternas bensinsorter, trots att det var samma pris för konsumenterna. När politikerna slutligen bestämde sig blev resultatet en proposition att bensin med miljöklass 3 skulle kosta 6 öre mer per liter. Detta innebar att OK äntligen kunde börja lansera och sälja Nya Optima i resten av landet.

Författare: Historien om OK

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *