Bulten

Bultfabriksbolaget ”Bulten” tillverkar fästelement till den internationella fordonsindustrin. Företagets historia går tillbaka till starten 1873. 2014 hade bolaget 1 200 anställda och verksamheter i åtta länder.

Bultfabriksaktiebolaget (”Bulten”) i Hallstahammar grundades 1873 för att, efter engelsk förebild, tillverka bultar och andra fästelement med enhetliga standardmått. Tidigare hade den svenska industrin importerat fästelement eller tillverkat sådana efter egna mått.

TIllverkade bultar och kedjor

1934 förvärvades verksamheten i Eskilstuna Fabriks AB 1934 som hade bildats 1908. Företaget tillverkade inledningsvis klenmanufaktur i järn och stål men kom snart att inrikta sig på bultartiklar och lite senare även på transmissionskedjor. Bulttillverkningen i Eskilstuna flyttades successivt till Hallstahammar medan Eskilstuna blev säte för Bultens tillverkning av kedjor.

1938 blev AB Kanthaldotterbolag till Bulten. 1943 köptes Ramnäs Bruk av Bulten.

Bultfabriks Aktiebolaget i Hallstahammar. Smidespress, 1943.

Expansiv fas efter kriget

Bultenkoncernen genomgick en snabb expansion under efterkrigstiden. Åshammars Bultfabrik i Gästrikland köptes 1947. Anläggningarna i Hallstahammar moderniserades. Flera dotterbolag grundades runt om i världen. En fabrik startades i Kalix 1966. Bulten blev en av de största tillverkarna av fästelement i Europa.

Stor leverantör av fästelement

1970 fusionerades Kanthal med moderbolaget för att bilda Bulten-Kanthal men numera har företagen inget ägarmässigt samband. Bulten AB är i dag en av de största leverantörerna av fästelement till den europeiska fordonsindustrin med tillverkning bland annat i Hallstahammar.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *