David Otto Francke

Francke David Otto (1825-92) var grosshandlare från Göteborg och kom att kallas ”Mölndalskungen”.

År 1856 skapade han Rosendahls fabriker, en koncern med flera stora Mölndalsföretag, bland annat sockerbruk, bomullsfabrik och pappersbruk. Året därpå grundade han ett av världens första sliperier för framställning av slipmassa i Trollhättan som fick förse Rosendahls pappersbruk med massa. Sockerbruket blev störst i landet efter Carnegies i Göteborg. Korndals pappersbruk producerade på 1870-talet nära hälften av allt svenskt papper.

Francke engagerade sig också i järnvägsbyggande, näringslivsorganisationer och i lokalpolitiken. Han var en av finansiärerna bakom Atlas i Stockholms som tillverkade rullande järnvägsmateriel.

Francke var en typ av företagare som agerade djärvt och optimistiskt i goda tider men som saknade förmåga att hejda sig under lågkonjunkturer, då han i stället tillgrep de mest omöjliga och hänsynslösa utvägar. Han blev i nyckelromanen Mölndalsflickan beskriven som ”en glupsk och omättlig erotoman, ständigt på jakt efter nya offer bland sina arbetares värnlösa döttrar”.

Francke
Otto Francke

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *