Fredrik Bünsow

Ångmaskinerna betydde mycket för Sveriges utveckling under 1800-talet. Mest omvälvande var nog effekterna i Norrland där ångsågarna gjorde det möjligt att bygga upp en skogsindustri av helt annan omfattning än tidigare.

Den snabba utvecklingen av den norrländska skogsindustrin hade naturligtvis inte varit möjlig utan driftiga entreprenörer. En av de främsta var Fredrik Bünsow. Han föddes i Kiel 1824 och började arbeta i en bokhandel där. 21 år gammal kom han till Adolf Bonniers bokhandel i Stockholm. Redan efter ett år reste han upp till en morbror i Sundsvall, Hans Friedrich Postel, som var trävaruhandlare och drev ett mindre skeppsvarv.

Ett år senare, 1847, avled Postel och Bünsow övertog rörelsen. Han insåg tidigt ångsågens möjligheter och vid 27 års ålder anlade han Sundsvallsdistriktets andra ångsåg i Mon 1851. År 1862 anlade han även en stor ångsåg i Skönvik. Bünsow köpte in stora skogsområden, gjorde omfattande investeringar i sågverk och andra anläggningar och blev med tiden en mycket förmögen man. Företaget kom senare att bli en del av SCA.


Etsning av okänd konstnär. Skönviks sågverkssamhälle, norr om Sundsvall. 1870-tal.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *