Uppfinnaren Gustaf Dalén revolutionerade fyrbelysningen

Gustaf Dalén var vd för Aga (AB Gasaccumulator) 1909-37 och konstruerade där ett revolutionerande system för fyrbelysning.

Gustaf Dalén var bondpojke från Stenstorp i Västergötland. Efter att ha utbildat sig på Chalmers i Göteborg och det ansedda Polytechnikum i Zürich kom Dalén till de Lavals Ångturbin i Nacka. Vid sidan av detta drev han, tillsammans med Chalmers-kamraten Henrik von Celsing, uppfinnarverksamhet i ingenjörsfirman Dalén & Celsing.

1899 startade köpmannen Axel R. Nordvall Svenska Karbid & Acetylen AB i Göteborg för att förse den svenska landsorten med acetylenbelysning, en ny form av gasljus. I Stockholm representerades man av Dalén & Celsing. 1901 flyttade företaget till Stockholm och Dalén anställdes som överingenjör och verkstadschef. År 1904 ombildades bolaget till AB Gasaccumulator (AGA).

Gustaf Daléns Nobeldiplom 1912. (AGA:s bildarkiv, CfN)  AGAs verkstadsblock, 1940-1949. (AGA:s bildarkiv, CfN)
Bild 1. Gustaf Daléns Nobeldiplom 1912.
Bild 2. AGAs verkstadsblock, 1940-1949.

Produktionen var i början huvudsakligen inriktad på järnvägsbelysning med acetylen. Dalén utvecklade nu ett system för fyrbelysning som gjorde AGA världsberömt. Det byggde på fyra uppfinningar: klippapparaten som tände och släckte ljuset i jämna intervall, Agamassan som minskade explosionsrisken, solventilen som gjorde att fyren inte behövde lysa under dagen och Dalénblandaren som gav större ljusutbyte per gasmängd.

Företaget började nu växa kraftigt. Den snabba expansionen skapade i samband med storstrejken 1909 en ekonomisk kris. Gustaf Dalén tillträdde nu som vd, en post som han skulle inneha till sin död 1937.

Gustaf Dalén spelar schack. (AGA:s bildarkiv, CfN)  Gustaf Dalén med cykel. (AGA:s bildarkiv, CfN)
Bild 3. Gustaf Dalén spelar schack.
Bild 4. Gustaf Dalén med cykel.

Det internationella genombrottet kom 1912 då AGA i hård konkurrens fick uppdraget att bygga fyrbelysningen längs Panamakanalen. I september samma år inträffade en gasolycka som gjorde att Gustaf Dalén miste synen. I november offentliggjordes att Dalén fått nobelpriset i fysik.

Daléns storhet som företagsledare och uppfinnare blev än tydligare då han i februari 1913 återinträdde som AGAs vd. Trots att han var blind fortsatte han att med framgång leda företaget och att göra viktiga uppfinningar. En av de sista stora uppfinningarna var den bränslesnåla AGA-spisen som lanserades 1929. Än i dag är den en prestigefylld produkt i många kök, särskilt i Storbritannien.

Gustaf Dalén var även engagerad i Enoch Thulins flygindustri i Landskrona. Sammanlagt fick Dalén 99 olika patent.

Sedan år 2000 är AGA en del i den tyska koncernen Linde.

AGA-spisen, skyltfönster i Stockholm 1965. (AGA:s bildarkiv, CfN)  
Bild 5. AGA-spisen, skyltfönster i Stockholm 1965. (AGA:s bildarkiv, CfN)
Bild 6. Reklambroschyr AGA and its products, 1946. (AGA:s bildarkiv, CfN)

Reklam, New York. (AGA:s bildarkiv, CfN)  Gustaf Dalén med cykel. (AGA:s bildarkiv, CfN)
Bild 7. Reklam, New York.
Bild 8. Gustaf Dalén med cykel.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *