Handbok för köpmän

I Centrum för  Näringslivshistorias bibliotek finns en bok med stora ambitioner: L. Rothschilds handbok för köpmän, handelsbokhållare och kontorister – innehållande hela (!) handelsvetenskapen i sammanfattande framställning. Handboken tar upp områden så som handelns historia och ekonomiska betydelse, varukännedom, penningmarknaden, handelsvägar till lands och sjöss, korrespondens, bokhålleri med mera.

I översikten över de vanligaste varuslagen upplyses under punkten »strängar av tarmar till musikaliska instrument« att »goda tarmsträngar måste vara klara, genomskinliga och jemntjocka«. De bästa strängarna kommer enligt boken från Neapel, Tyskland och Ryssland. Och i kapitlet om handelskorrespondens ges rikliga exempel på hur man författar brev när det gäller olika spörsmål. Vad man använder för material är också viktigt:

»Till affärsbref använder man vanligen fint postpapper i qvartformat, och papperet bör vara af tillräcklig fasthet, för att ej bläcket ska slå igenom. […] Det anses höfligare att skrifva på ett helt ark än blott på ett blad«.

När det gäller brev om skuldförhållanden och tvistefrågor är det bäst att:

»undvika alla hånande eller förolämpande uttryck, hvilka i allmänhet blott förbittra en dålig gäldenär och göra honom trotsigare eller likgiltigare, under det att de blott onödigtvis såra en redbar man, för hvilken en höflig påminnelse vore tillfyllest.«

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *