Hans Laidwa

Skeppsredaren Hans Laidwa kom in i rederinäringen som reklamansvarig på Silja Line. 1988 startade han Estline. Han kom själv från Estland till Sverige som båtflykting 1944.

Hans Laidwa kom till Sverige som båtflykting från Estland 1944. Då var han bara ett år.

1966 blev han PR-chef för färjerederiet Silja och han var vd där 1984–1987. Han utvecklade färjetrafiken, dels genom att introducera konferensresor, dels genom dansmusik och artistframträdanden ombord. Därefter blev Laidwa vd för Gotlandslinjen som rederiet Nordström & Thulin hade fått statlig koncession för 1988.

Färjelinje mellan Sverige och Estland

Genom Nordström & Thulin fick Hans Laidwa möjlighet att bygga upp något som han länge hade drömt om, nämligen en färja mellan Sverige och Estland. Den politiska islossning som kunde skönjas i Östeuropa gjorde att man inom rederiet i slutet av 1988 väckte tanken på en sådan trafik. Hans Laidwa kom genom ett skickligt förhandlingsarbete att förverkliga denna idé. Hindren var många eftersom Estland ännu var en del av Sovjetunionen.

Den vita båten

Den 17 juni 1990 öppnade Estline linjen Stockholm–Tallinn, den första färjan mellan Estland och den fria världen på ett halvsekel. Det var på 50-årsdagen av den sovjetiska ockupationen av Estland. Estlines färja kom att få en mycket stor betydelse under de baltiska staternas frigörelseprocess. ”Den vita båten” sågs av Estlands invånare som en livlina när hoten från Moskva skärptes.

Hans Laidwa lämnade Estline vid årsskiftet 1993/94 men kom att engageras av rederiet i samband med krishanteringen efter Estoniakatastrofen de 27 september 1994 där 852 människor omkom.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *