Holger Crafoord

Industrimannen Holger Crafoord och professorn Nils Alwall formade tillsammans det medicintekniska företaget Gambro, ett av de mest framgångsrika svenska företag som grundats efter andra världskriget.

Det startades i Lund 1964 och är Sveriges främsta medicintekniska företag. Människor med kroniska njurproblem behöver en livslång behandling för att rena blodet. Gambro har utvecklat utrustning för dialys som räddar liv och möjliggör för njursjuka att leva tämligen normalt.

Företagets skapades av medicinprofessorn Nils Alwall och industrimannen Holger Crafoord. Alwall konstruerade i Lund 1946 den första praktiskt användbara dialysmaskinen för behandling av njursjuka. Han kom senare att utveckla en engångsnjure som har använts över hela världen.

Crafoord hade varit nära medarbetare till Ruben Rausing, bland annat som vd i Åkerlund & Rausing och hade frigjort ett ansenligt kapital genom att sälja sin andel i Tetra Pak. Genom Alwalls medicinska kompetens och uppfinnartalanger samt Crafoords industriella erfarenheter och kapital kunde de bygga upp ett världsföretag.

År 1967 lanserade Gambro sin första konstgjorda njure. Gambro har även utvecklat andra teknologier för att behandla blod utanför kroppen, till exempel i samband med hjärtoperationer. Ett annat område är blodkomponentteknologi där man separerar blodet i olika beståndsdelar för att sedan använda vissa komponenter i vården av cancerpatienter.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *