ICA

ICA bildades 1938 på initiativ av Hakon Swenson. Han ville få till ett rikstäckande samarbete mellan köpmän och partihandel.

Fredagen den 8 april 1938 bjöd Haakon Swenson hem sex gäster på sammanträde och middag till sin bostad i Västerås. Han hade grundat grossistföretaget Hakonbolaget i Västerås 1917 och erbjöd då detaljhandlare att bli delägare i företaget. Tanken var att på ett praktiskt sätt förena idén om självständiga köpmän med behovet av fasta samarbetsformer mellan köpmännen och partihandeln.

Västerås, Hamngatan 16, 1923, Hakon Swenson på sitt kontor. Bildkälla: ICA AB:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

ICA bildas

Syftet med middagen var att skapa ett liknande samarbete som täckte hela landet. Resultatet av mötet blev att ett nytt aktiebolag bildades. Det ursprungliga namnförslaget för bolaget var Svenska Inköpscentralernas AB, förkortat SICA. Men det namnet var upptaget så man fastnade slutligen för Inköpscentralernas AB ICA.

Anteckningar från möte i Västerås med bland annat Hakon Swenson, J R Liwendahl, Emil Clemedtson, Karl-Erik Karlsson, Nygren och Harald Mörck, angående bildandet av SICA (Svenska Inköpscentralernas Aktiebolag). Bild ur ICA AB:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

En person som hade stor betydelse för ICA:s utveckling till den ledande dagligvaruhandelsgruppen i Sverige var Nils-Erik Wirsäll.

På webbplatsen ”ICA-historien” finns bilder och intressanta artiklar ur ICA:s historia.

Hakonbolagets bolagsstämma i Uppsala 1955. Nils-Erik Wirsäll redogör för hur KP (Kvantitetspoäng)- systemet fungerar. Bild ur ICA AB:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *