Internationella varuhusgruppens första möte på 7 år

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1946:7 – 8 (årgång 20).

Dela med dig av dina tankar