Johan Holmsäter

Johan Holmsäter (f. 1947) tog examen vid sportmedicinska fakulteten i Zürich 1973.

Han arbetade därefter som gymnastiklärare och ledare vid seglingsläger i Sverige samt som reseledare i Schweiz på vintern.

År 1975 började Johan Holmsäter som idrottslärare inom studentidrotten i Stockholm. Han startade en välbesökt motionsgymnastik på GIH och Stockholms universitets campus i Frescati.

År 1978 tog Johan Holmsäter initiativ till en motionsdemonstration i centrala Stockholm under namnet ”Massmotionsdemonstrationsmanifestationen”. Syftet var att få till bättre motions- och rekreationsmöjligheter för Stockholms studenter. Demonstrationen fick stor uppmärksamhet i medierna.

Kort därefter startades, på Holmsäters initiativ, föreningen Friskis & Svettis. En grundläggande idé med föreningen var att slå en bro mellan å ena sidan sjukvård och rehabilitering och å andra sidan förebyggande friskvård för välmående.

Friskis & Svettis expanderade kraftigt de första åren och spreds till andra delar av Sverige och vissa andra länder. Johan Holmsäter arbetade såväl inom den ideella föreningen Friskis & Svettis som inom egna företag, där han författade material med koppling till Friskis & Svettis-idén. En konflikt angående ägaraskap och royalties för utbildningsmaterialet ledde år 1985 till att Johan Holmsäter lämnade sin anställning i Friskis & Svettis.

Johan Holmsäter

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *