Karikatyrer av anställda

Under ett arbete med arkivhandlingar från Skandinaviska Banken (i dag SEB) i Göteborg återfanns denna fina skiss över anställda på notariatavdelningen. En notariatavdelning är enligt Nationalencyklopedin en avdelning på en bank som »sköter förvaltning och förvaring av värdepapper samt biträder med råd i juridiska och ekonomiska frågor«.

När teckningen gjordes 1939 hade det varit svåra år för banken. Skandinaviska Kreditaktiebolaget, som den hette innan 1938, drabbades hårt vid Kreugerkraschen och den efterföljande internationella recessionen. Staten var tvungen att skjuta till över 200 miljoner kronor för att banken inte skulle gå under.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *