Maria Christina Bruhn

Maria Christina Bruhn räknas som en av de första kvinnliga uppfinnarna i Sverige. Hon uppfann karduser som skyddade militärens krut från fukt och eld. Men på grund av att hon var kvinna dröjde det flera år innan hon fick ett erkännande.

Maria Christina Bruhn (1732–1802) var dotter till bokhållaren Johan Bruhn som dog när Maria Christina var tio år. Hennes mor, Inga Christina, drev som änka ett tapetmakeri. När Maria Christina var 19 år dog modern och hon fick nu ta över tapetmakeriet.

Uppfann tygpåsar för krut och eld

Den 2 mars 1774 kunde Maria Christina Bruhn presentera en viktig uppfinning inom artilleritekniken. Regeringen hade nämligen utlyst ett pris till den som kunde få fram ett sätt att förvara krut i karduser (tygpåsar) på ett sätt om skyddade från fukt och eld.

Fick inget erkännande

Bruhns uppfinning bestod av fernissade karduser. Vetenskapsakademien anordnade en provskjutning med Bruhns karduser, vilka gick bra. Men att en kvinna skulle belönas för en militär uppfinning var mer än många kunde tåla. Andra personer gjorde anspråk på uppfinningen, till exempel generalfälttygmästare Reinhold Anrep.

Upprättelse efter tre år

Maria Christina Bruhns karduser användes av svenska armén i många år utan att hon fick något erkännande. År 1783 skrev hon till Krigsexpeditionen och gjorde anspråk på både äran och prispengarna. Efter tre år fick hon ett visst officiellt erkännande och 1787 även en mindre summa pengar, knappt tre procent av den utlovade prissumman. Därefter drog hon sig tillbaka från sitt tapetmakeri.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *