Modern och lönsam Saltsjöbana

Trängsel i kollektivtrafiken är ingen modern företeelse; redan i slutet av 1930-talet var det tjockt med folk på Saltsjöbanans perrong vid Slussen. Saltsjöbanan invigdes 1893 och var först med det mesta: plattformar i samma höjd som vagnarna, elektrifiering, fjärrstyrning av tågen från trafikledningskontoret samt tågradio. Den nya järnvägslinjen blev snabbt ett populärt transportmedel och mycket lönsam för aktieägarna i Järnvägs AB Stockholm
Saltsjön, bland annat genom den godstrafik som Wallenbergfamiljens företag i Nacka genererade. I samband med ombyggnaden flyttade banans slutstation till markplanet under Slussen 1936 där den har legat sedan dess. Snart är det dock dags för en ny ombyggnad av Slussen, och vad som händer med Saltsjöbanans slutstation återstår att se.

Ur: Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen/ Företagsminnen 2012:1.

Bild och text: Margarita Feldman och Edward Blom.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *