NK-Farsta 5 år

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1965:3 (årgång 39).

Den 23 oktober i år är det precis 5 år sedan invigningsfanfaren blåstes från NK-husets tak i Farsta.

In i det sista arbetade 100-tals NK-ister frenetiskt på att få inventarier på plats och att fylla på varor och först sekunderna före fanfaren fick städpersonalen göra sin sista utryckning och alla sa’ i kör efteråt: Tänk – vi hann! Då de 180 cm långa glastrum­peterna från Venini i Murano, prydda med vimplar i rött och guld ljöd genom Farsta Centrum får man väl också anta att en och annan person från NK i ansvarig ställ­ning mitt i all glädjeyra kände en liten il­ning i hjärttrakten och undrade: Ska prog­noserna hålla?

Fanfar för Farsta!

Över förväntan

NK-Farsta nådde redan under sitt första verksamhetsår en utveckling som väl mot­svarade kalkylerna. Och i den takten har det fortsatt. Man byggde givetvis inte ett stort, modernt varuhus på ”vinst och för­lust” var som helst ute i terrängen. Noggranna studier och beräkningar hade gjorts innan man beslöt sig för just Farsta. Idag bor ca 40.000 människor där. De flesta har en gångtid på mindre än 15 minuter till Centrum. Ett shoppingcentra i en förort sik­tar givetvis också på en bilburen kundkrets. Söderort har ca. 400 000 invånare och bland dem är många bilägare och eftersom Farsta kan erbjuda ca 2 000 parkeringsplatser måste det finnas möjlighet att nå en del av dem.

Den nya förombildning som påbörjades runt Stor-Stockholm i början på 50-talet gav rika erfarenheter både byggtekniskt och kommersiellt. Farsta Centrum byggdes just i det rätta ögonblicket och har blivit ett uppvisningssamhälle där statsbesök och stu­diedelegationer avlöser varandra.

Fest på Torget!

Och i höst är det 5-årsjubileum på NK­-Farsta och för Farsta Centrum! Farstas Företagareförening har enats om att gemen­samt samla jubileumsfestligheterna till tiden 26 september – 3 oktober. Farsta Torg är en utmärkt festplats och där kommer att bju­das på jättekafferep med underhållning för barn och vuxna, utdelning av gåvor till kul­turella institutioner, stipendier osv. Allt detta kommer ytterligare att säkra Farstas ställning som ett aktivt och framåtblickande samhälle. Av Företagareföreningens jubile­umsbudget har också anslagits en summa till en undersökning som utförts av Handels­högskolan: Hur väljer den enskilde konsu­menten sina inköpsställen? Resultatet av den undersökningen kommer att presenteras vid en diskussion senare i höst.

NK vid Farsta torg 1962. Bildkälla: Wikimedia Commons.

I NK-Farsta kommer jubileet att celebre­ras först och främst genom mycket förmån­liga jubelköp i ett jubileumssmyckat varu­hus. En del extra arrangemang beräknar man också kunna genomföra, bl. a. kommer NK:s Franska på besök till Farsta-damerna. Men framför allt ser NK-Farsta fram emot en höst laddad med försäljningsaktiviteter och med samma målmedvetna strävan som tidigare – att nå ännu flera nöjda kunder!

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1965:3 (årgång 39).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *