NK:s Textiltryckeri

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1937:6 (årgång 11).

NK:s Textiltryckeri är så att säga en underavdelning till Textilkammaren med fru Sampe, Hultberg såsom föreståndare. I Textiltryckeriet utföres handtryck, en intressant och ganska omständlig procedur, som förekom i Sverige redan på 1700-talet. På 1800-talet försvann handtrycket men har nu kommit till heders igen, och man har all anledning se dess pånyttfödelse med glädje. Handtryckta textilier få en så att säga naturlig oregelbundenhet och variation i färgstyrkan, som ge dem ett absolut företräde ur estetisk synpunkt framför maskintryckta dylika.

Textiltryckets renässans är av mycket ungt datum, åtminstone för Sveriges vidkommande. Utom NK:s torde det finnas endast ytterligare ett textiltryckeri i landet. Det är i England textiltrycket från början tagits upp på nytt och gjort sig känt. Och det var i England fru Sampe för ett par år sedan stiftade en mer ingående bekantskap med det. Under sin studietid vid Royal College of Art undervisades hon däri av Mr Capey, en av de främsta specialisterna på detta område. En av hennes studiekamrater blev efter en tid Mrs Capey och även hon specialiserade sig på textiltryck. När NK :s textiltryckeri skulle uppsättas utbad fru Sampe sig därför hennes hjälp. Mrs Capey kom över till Sverige och under hela mars månad hade hon, fru Sampe och ingenjör Gramer ett intensivt arbete på att få NK :s Textiltryckeri i ordning. Det var i många avseenden en besvärlig uppgift, ty det är en ganska stor skillnad på t. ex. de kemikalier, som finnas att få i England och de som finnas att få i Sverige. Allt ordnade dock så småningom upp sig och man satte igång med själva tryckningen. Såsom synes av de draperier, som hänga på väggen på bilden hunno t. o. m. en mängd alster bli färdiga medan Mrs Capey var kvar i Sverige. Fru Sampe svarar för kompositionen av alla mönster men själva tryckningen utföres av fröken Märta Sjöstedt (i mitten på bilden). Arbetet är både lustigt och intressant att följa, varför det finnes all anledning taga vara på den vänliga inbjudan fru Sampe framför genom Rullan. Hon säger nämligen: ”Alla intresserade ära hjärtligt välkomna att titta på Textiltryckeriet. Ring bara först till Textilkammaren!”

Textiltrycket i Sverige – och England

Från Mrs Capey har Rullan f ätt mottaga nedanstående artikel, vilken vi för språkträningens skull återge på originalspråket. Låt inte avskräcka Er därav. Den innehåller nämligen en hel del av intresse.

It was a wonderful experience for me to revisit Stockholm in a working capacity. I have always admired Swedish art and ideas but I never thought that anything so delightful could happen to me, as for an opportunity to occur that would allow me ta work with one of the best textile designers in Sweden. When I was a post,diplom student at the Royal College of Art in London, and Fru Sampe – Hultberg came there to study, we had an ideal to start a hand block printing atelier together. With the years of our friendship, but with separate art interests, we had almost given up hope of this happening – so that now when NK has seen the possibilities and suggested starting such a studio it was marvellous for us but doubly so for me. I have taught textile printing to private pupils and to teachers (from English Art Schools) in the Royal college of Art, but I can say, quite sincerely, that I did not enjoy it half as much as I did in Stockholm, where everyone is happy in work and interested every moment. This is due to your healthy climate, of course, but also to the mar• vellous conditions under which you work in NK.

Sweden is an ideal place for the designer because the whole country seems to appreciate his or her ideals. Working under such a regime with charming friends, the best work is possible.

The printing of textiles by hand is something which seems to be particularly applicable to Sweden, for it is a country with an unsevered tradition of individual craftsmanship. In England we had a break of a century or more and in consequence the designer, until recently, was severely hampered. Sweden has always encouraged individuals and therein lies the undoubted successful future of the NK venture. By hand block printing as it is being practised in the atelier the individual quality, the human quality, cannot be suppressed. In England every textile printing factory does a little hand,block printing but conditions are such that the results are mechanical and very often cannot be distinguished from a cylinder or machine print.

NK is to be congratulated on being the first store to develop this craft. I would also like to thank everyone in NK who has helped to make my visit so easy and delightful.
In England my husband and I work together on all kinds of crafts, textiles, glass, pottery, meta!, printing, etc. and we endeavour to live up to our ideal that the designer must be universal in his outlook. From the very nature of his work, he must have a comprehen• sive knowledge of every avenue of civilization. He will, of course, have to specialize, but without this versatile knowledge his work will become hackneyed and dull. For nine years my husband was a professor of Design at the RCA in London and lately he has been appointed by the Board of Education to develop the association of the College with industry. This is a very desirable thing from all points of view, but much hard work has to be done to overcome the inertia of the British manufacturer.

Goodbye NK, I hope to see all the beautiful things that have been produced in your Hand-Block-Printing Atelier soon in London.

– Katharine Capey A.R.C.A.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *