Nordea

Nordea bildades 2001 genom en sammanslagning av fyra nordiska banker: Merita Bank (Finland), MeritaNordbanken (Sverige), Unibank (Danmark) samt Christiania Bank og Kreditkasse (Norge).

Nordeas svenska rot består av statliga Nordbanken som i sin tur bildades genom en sammanslagning 1990 av statliga PK-banken och (gamla) Nordbanken. Bägge dessa banker hade i sin tur rötter i en lång rad banker som successivt hade slagits samman. PKbanken bildades 1974 genom en sammanslagning av två statliga banker. Nordbanken bildades 1986 genom sammanslagning av två privata banker med rötter i framförallt Norrland och Uppland. Den äldsta svenska banken i Nordeas stamträd är Wermlands Provincial-Bank, grundad i Karlstad 1833.

Wermlandsbanken, affisch        Pkbanken logo
Wermlandsbanken, affisch                                Logo

 

Logo nordbanken        Förkortad logo
Nordbanken logo                                              Nordbanken förkortad logo

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *