Oscar Falkman

Genom upptäckten av en malmfyndighet i Boliden 1924 tog gruvverksamheten fart.

Första världskrigets råvarubrist ökade intresset för malmprospektering och 1918 upphävdes förbudet mot prospektering på statlig mark. Spridda malmfyndigheter hade tidigare hittats på olika håll i norra Västerbotten. Men det var genom upptäckten av en malmfyndighet i Boliden 1924 som gruvverksamheten tog fart. Gruvor öppnades, samhällen byggdes upp, transportsystem anlades och industrier startades med Boliden AB som dominerande företag.

Den ledande kraften bakom Bolidenbolagets uppbyggnad var Oscar Falkman (1877-1961). Han hade varit drivande i den prospekteringsverksamhet som inleddes på 1910-talet och vd i de gruvbolag som föregick bildandet av Bolidens Gruv AB 1931. Falkman var vd i Boliden fram till 1941.

Anlitade underleverantörer

Av stor betydelse för näringslivsutvecklingen i regionen var att Bolidenbolaget valde att, i större utsträckning än de mellansvenska bruken och exempelvis LKAB och NJA i Norrbotten, anlita andra företag som underleverantörer i stället för att driva sidoverksamheter i egen regi. Falkmans strävade efter att bygga upp en långsiktig industriell verksamhet i regionen och successivt försöka hitta nya fyndigheter som kunde exploateras i takt med att tidigare fyndigheter tog slut. Därvidlag kom han i opposition till huvudägaren 1929-31, Ivar Kreuger, som förordade en snabbare förräntning av det satsade kapitalet.

Oscar Falkman hade många utrednings- och styrelseuppdrag och var ordförande i Sveriges industriförbund 1931–33. Han utgav flera skrifter med anknytning till sina verksamhetsområden.


Oscar Falkman

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *