Ragnar Sachs – vår nya vice Verkställande Direktör

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1929:4 (årgång 3).

Vid årets bolagsstämma den 5 april hände sig bland andra viktiga saker, att direktör Ragnar Sachs valdes att jämte direktör Gunnar Ernmark fungera som vice verkstäl­lande direktör i Nordiska Kompaniet.

Vår nye v. V.D. kan just inte sägas ha avancerat långsamt. För ett par år sedan inträdde han i NK:s tjänst, ett år därefter var han direktör och efter ytterligare ett års förlopp vice verkställande.

Enligt vad Red. kan bedöma gjorde bolags­stämman den gången ett av sina bästa val. Ty vi alla, som under direktör Sachs’ två­åriga tjänstetid i NK kommit i kontakt med honom veta, vad han är värd och vad han kommer att bli värd för bolaget. Hans allt överglänsande egenskap är hans okuvliga fram­åthumör, hans vakna blick för allt nytt, som kan gagna, samt den energi varmed han sät­ter sina planer i verket. Han kan den svåra konsten att se med humor pli. varje situation, hur allvarlig den än må vara, han har den där arbetsglädjen, som går dagens jäkt till en spännande och rolig sport. Den avundas vi honom nästan…

Rullan ber få hälsa den nye vice Kompani­chefen – och detta säkerligen i alla kompa­nisters namn.

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1929:4 (årgång 3).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *