Ragnar Sachs VD-brev – den första Fredsjulen!

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1945:12 (årgång 19).

Dela med dig av dina tankar