Ragnar Sachs VD-brev – Första och andra världskriget

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1940:9 (årgång 14).

Ett års världskrig hade satt sin prägel på livet och människorna även i vårt från ofreden förskonade land, här A/B Nordiska Kompaniet den 22 september 1915 öppnade portarna till sitt nya affärspalats vid Hamnga­tan. Det var i en hård tid, som denna skapelse fullbor­dades och ställdes inför sitt första prov. Många vindar hava blåst omkring oss sedan dess. Skiftesrika år ha gått till ända, fyllda med händelser. Medgång och mot­gång ha växlat, men framåt har dock vägen sakta fört oss. I dag, tjugofem år efteråt, äro tiderna hårda som då. Ett års krig har återigen satt sitt djupa tryck på människornas sinnen, och lika oviss som framtiden ted­de sig den 22 september 1915, så ter den sig nu den 22 september 1940.

Till ett tjugofemårsjubileum brukar höra fest och pom­pa, men för festliga fanfarer finns i dag ingen resonans. Tiden inbjuder så mycket starkare till eftertanke, till en genomgång av det, som varit, och till ett forskande efter vad som komma skall. Det ena är lika viktigt som det andra. Hur ogenomskinlig än framtiden må synas, måste man ändå försöka komma till klarhet om den. De, som varit med under alla de gångna 25 åren, veta, att även svårigheter, som för stunden synts oövervinneliga, ha besegrats. Förtröstan och framåtanda hava burit igenom dem. Den erfarenhet härutinnan, som alla våra »25-åringar» bära på, är i dag en värdefull grund för vidare arbete. Så mycket större anledning är det därför, att våra tankar nu kretsa kring dem, och att vårt jubileum formas till ett tack till de många, som ägnat ett kvarts sekel eller mer av sitt liv i detta företags tjänst. Ingen av de yngre behöver emellertid känna sig ställd åt sidan. De ha ännu inte hunnit utföra lika mycket som de andra och inte heller förvärvat samma erfarenheter, men enligt na­turens ordning är det till alla de yngre, som förvänt­ningarna för framtiden måste ställas. Dessa förväntningar kunna ställas högt för vårt företag. Den bland­ning av gammalt och ungt, som här är samlad, borgar för en fortsatt framgång alla stormar till trots. Även om omgivningen synes mörk, är det därför med förtröstan vi i dag börja vårt andra kvartssekel i detta hus, med­vetna om att bakom oss stå kvinnor och män med erfa­renhet och vilja att arbeta vidare och sträva framåt. Ett varmt tack till alla för gjorda insatser och goda före­satser.

 

-Ragnar Sachs

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1940:9 (årgång 14).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *