Samuel Perman

Östersund anlades 1786. Den blev en så kallad fristad där invånarna fick rätt att bedriva handel, hantverk och fabrikation obundna av handelsregleringar och skråtvång.

Till den unga staden sökte sig många driftiga människor – inte bara sådana som hade ärliga avsikter.

1787 köpte Samuel Perman (1760–1839) apoteket på Frösön och 1794 flyttade han det till Östersund. Där startade han även en handelsrörelse. Perman kom i ett par decennier att ta hand om praktiskt taget alla offentliga angelägenheter i staden.

Skötte allt i staden

Som stadskassör och ordförande i borgerskapet skötte han stadens ekonomi. Han hade även hand om fördelningen av tomter, övervakningen av eldsläckningsväsendet samt ansökningarna om burskap, röjning av skog och vallning av getter. Det var Perman som läste predikotexterna i kyrkan och som, i egenskap av rådman, upprätthöll ordningen i staden.

I praktiken var han polis, åklagare, domare och straffexekutor i en och samma person. De småtjuvar Samuel Perman grep fick ett par rapp med ett bamburör och släpptes sedan vid stadsgränsen med tillsägelsen: ”Stjäl i Ås, stjäl i Brunflo, stjäl på Frösön, stjäl i helvete. Men stjäl inte i Östersund.”


Samuel Perman

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *