Sveriges Industriförbund

På ett möte med Teknologföreningen våren 1909 föreslog chefen för Stora Kopparberg, Erik Johan Ljungberg, att det skulle bildas en sammanslutning av Sveriges industri.

En organisationskommitté tillsattes för detta syfte och i oktober 1909 utfärdades en inbjudan till bildandet av Sveriges Industriförbund. Förbundet skulle inom industriella kretsar sprida förståelse för och kunskap om rationell organisation och vidare få till stånd ett enhetligt uppträdande i lagstiftningsfrågor som berörde industrins intressen och verka för anpassning av den tekniska utbildningen till moderna krav.

Det konstituerande sammanträdet hölls i Teknologföreningens lokal den 28 februari 1910. Ljungberg blev organisationens förste ordförande och Erland Nordlund dess förste direktör.

Svenska Teknologföreningen vid någon av de stora kraftstationerna i mellersta Sverige, omkring 1912. Bildkälla: Tekniska museet – digitalmuseum.

Under de första åren hade förbundet sitt kontor i en sexrumsvåning på Birger Jarlsgatan 22. Industriförbundets hus på Storgatan 19 togs delvis i bruk 1960 och stod helt färdigt 1970. Industriförbundet satt kvar där fram till organisationen 2001 gick samman med Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) och bildade Svenskt Näringsliv.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *