William Chalmers

William Chalmers (1748–1811) var son till en skotsk köpman som hade flyttat till Göteborg.

Efter handelsutbildning i Göteborg och England och en studieresa till England, Frankrike och Holland utsågs William Chambers 1783 till Ostindiska kompaniets superkargör (uppköpare) i Kanton. Under sina tio år på denna befattning byggde han upp en förmögenhet.

Åter till Sverige 1793 blev han direktör dels i Ostindiska kompaniet, dels i Trollhätte kanalverk. Chalmers bidrog aktivt till att Trollhätte kanal kunde färdigställas år 1800, varefter han lämnade detta företag. Därefter koncentrerade han sig på ledningen av Ostindiska kompaniet. Krigen i Europa skapade dock stora svårigheter för kompaniet varför det 1809 sattes i konkurs.

William Chalmers testamenterade sin förmögenhet, dels till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, dels till en ”industriskola för fattiga barn, som lärt sig läsa och skriva”. 1829 kunde Chalmers Slöjde Skolan öppnas. 1937 fick Chalmers högskolestatus.


William Chalmers

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *