Åkers styckebruk grundades tack vare Gustav Vasa

Samhället Åkers styckebruk (stycke = kanon), Strängnäs kommun, har vuxit upp kring företagen Åkers Styckebruk och Åkers Krutbruk, grundade kring 1580 och alltjämt aktiva (nu Åkers respektive Åkers Krutbruk Protection).

Relaterad läsning: Det militärindustriella komplexet grundläggsGrundades för tillverkning av flygplan

Centralt innehåll

  • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien. (Historia 1a1)

Instuderingsfrågor

  1. Vad är ett annat ord för ”stycke”?
  2. Ungefär när grundades Åkers styckebruk?
  3. Vad tillverkade man förutom kanoner?
  4. När upphörde tillverkningen av krut?

Diskussion

  • Vilka är era åsikter om vapenindustrin och vapenexport?

Fördjupning Internationell ekonomi/ Företagsekonomi

  • Efter Kalla krigets slut förändrades förutsättningarna för de svenska tillverkarna av krigsmateriel. Undersök hur mycket den svenska vapenexporten har ökat sedan 1990.

Fördjupning Företagsekonomi/ Historia

Åkers styckebruks hemsida.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *