ATP-striden

Även om många av de välfärdsreformer som genomfördes i Sverige under efterkrigsdecennierna till stor del präglades av konsensus mellan de politiska partierna och samtidigt hade ett brett stöd även från näringslivet och dess organisationer, fanns det undantag. Den allra mest konfliktfyllda tvistefrågan, som utvecklades till en följetong i svensk ekonomisk politik, var införandet av tjänstepensioner, något som brukar kallas ATP-striden (av termen allmän tilläggspension).

Centralt innehåll

 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b, 1a2)
 • Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. (Samhällskunskap 2)
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vad står förkortningen ATP för?
 2. När började man diskutera tjänstepensioner?
 3. Hur skulle man lösa finansieringen enligt utredningen 1950?
 4. Vad skulle den andra utredningen fokusera på?
 5. Vad hette LO:s ordförande efter 1956?
 6. Vilken pensionsålder föreslog arbetsgivareföreningen?
 7. Vilket parti stödde linje 1?
 8. Vilket förslag byggde linje 3 på?
 9. Vad kallades Bondeförbundets förslag?
 10. Vilket förslag utropade sig till vinnare efter folkomröstningen?
 11. Hur fick socialdemokraterna igenom sin majoritet i riksdagen?

Diskussion

 • Tycker ni att det är viktigt att ha ett gemensamt pensionssystem eller ska varje person ansvara för det själv, motivera era svar?
 • Vad tycker ni om att pensionsåldern höjs med jämna mellanrum?

Fördjupning Samhällskunskap

 • Undersök hur pensionssystemet ser ut idag, vilka förändringar har införts de senaste 20 åren.

Fördjupning Företagsekonomi

 • Undersök hur en person med eget företag gör för att lägga undan till pensionen.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *