Elfrida Andrée

Lättare vore att rycka en bit ur klippan än att från mig rycka min idealidé: det kvinnliga släktets höjande. (Elfrida Andrée, skrivet 1870–1871)

Relaterad läsning: Kompetens, kraft och kreativitet – ett måste då och nu, De vågade, vann och visade vägen

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen. Historia 2a
 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna. (Historia 2b-kultur)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år föddes Elfrida Andrée?
 2. Vilka lagändringar medverkade Elfrida till?
 3. Vad arbetade hennes far med?
 4. Vad ansåg fadern om kvinnornas situation vid den här tiden?
 5. I vilken stad studerade Elfridas syster?
 6. Vilket år debuterade hon som sångerska på operan?
 7. Vilket instrument började Elfrida spela?
 8. Vad betyder förkortningen Kungl. Maj:t?
 9. Vad ansåg generaldirektör Pehr Brändström om Elfridas ansökan som telegrafist?
 10. Elfrida blev som ni precis har läst Sveriges första domkyrkoorganist men vem blev den andra och när tillträdde hon sin tjänst?
 11. Vad hette Elfridas kör- och orkesterverk som framfördes i maj 1878?

Diskussion

 • När utsågs Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot, när vigdes den första kvinnan till präst i svenska kyrkan och när fick Sverige sin första kvinnliga minister. Diskutera er fram till en kvalificerad gissning (om ni inte vet svaret) och se sedan efter om ni hade rätt.

Fördjupning

 • Undersök hur kampen för kvinnors rättigheter såg ut under 1800-talet, vilka metoder användes för att få riksdagen att ändra lagarna för att öka jämställdheten.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *