Ett folkhem före folkhemmet

Den som besöker Ljungsbro möter en blommande östgötsk trädgårdsstad i tegel. Och en ort skapad av en chokladfabrik, ty när Cloetta flyttade dit, skapade företaget både bostäder, läkarmottagningar och dagis. Ett folkhem före folkhemmet.

Relaterad läsning: Aladdin – Folkhemmets högtidschoklad

Poddavsnitt: Marabou – poddradio

Film: Historien om Marabou 100 år, History Marketing: Fazer

Centralt innehåll:

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1b)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a1)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Varför flyttade chokladföretaget Cloetta till Ljungsbro?
 2. Vad präglades Cloettas arbete i Ljungsbro av?
 3. På vilket sätt byggde företagsledarsonen Hjalmar Svenfelt ett ”fungerande samhälle”?
 4. Vad var ”Cloetta Mignon” och var kom dess inspiration ifrån?
 5. Till vilka byggde Cloetta moderna arbetarbostäder?
 6. Vem var Henry Fraenkel och hur var han involverad i Cloetta?
 7. Vilka andra välfärdsinsatser byggdes upp i samhället?
 8. Hur uppfattades överskottet av kvinnlig arbetskraft och vad blev lösningen?
 9. Vilka var Cloettas andra sociala ambitioner?

Diskussion

 • Diskutera vad ni anser om Cloettas sociala medvetenhet och ambition.

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagshistoria/ Historia

 • Även många andra företag, som bland andra AB Separator, Liljeholmens Stearinfabrik och Ericsson i Stockholm, tog hand om sin arbetspersonal på ett liknande sätt som Cloetta. Undersök vilka likheter och skillnader som finns mellan Liljeholmens Stearinfabrik och Cloetta.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *