Ett folkhem före folkhemmet

Den som besöker Ljungsbro möter en blommande östgötsk trädgårdsstad i tegel. Och en ort skapad av en chokladfabrik, ty när Cloetta flyttade dit, skapade företaget både bostäder, läkarmottagningar och dagis. Ett folkhem före folkhemmet.

För vidare fördjupning lyssna på: Marabou – poddradio samt se Historien om Marabou 100 år. Läs även Aladdin – Folkhemmets högtidschoklad

Centralt innehåll:

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1b)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a1)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Varför flyttade chokladföretaget Cloetta till Ljungsbro?
 2. Vad präglades Cloettas arbete i Ljungsbro av?
 3. På vilket sätt byggde företagsledarsonen Hjalmar Svenfelt ett ”fungerande samhälle”?
 4. Vad var ”Cloetta Mignon” och var kom dess inspiration ifrån?
 5. Till vilka byggde Cloetta moderna arbetarbostäder?
 6. Vem var Henry Fraenkel och hur var han involverad i Cloetta?
 7. Vilka andra välfärdsinsatser byggdes upp i samhället?
 8. Hur uppfattades överskottet av kvinnlig arbetskraft och vad blev lösningen?
 9. Vilka var Cloettas andra sociala ambitioner?

Diskussion

 • Henry Fraenkel arbetade efter principen ”Byggnadskostnader får rätta sig efter kvalitetskraven och ej tvärtom”, vilket ledde till radikala tekniska lösningar och mycket hög kvalitet – och till en prislapp som i dag kanske inte skulle ha accepterats. Diskutera vilka för- och nackdelar du finner med Cloettas sociala medvetenhet och ambition.

Dela med dig av dina tankar