Gamla och nya marknader

Trots den snabba ekonomiska utvecklingen i de asiatiska länderna går den största delen av svensk export fortfarande till de mest närliggande marknaderna. Exportandelen till Norden har till och med ökat sedan början på 1970-talet.

Centralt innehåll

  • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
  • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b, 1a2)

Instuderingsfrågor

  1. Vilka marknader är de viktigaste för svensk export?
  2. Hur stor del av den svenska exporten gick till nordiska länder 2010?
  3. Nämn en anledning till att den svenska exporten ökar till närliggande länder?
  4. Vad är anledning till att den svenska exporten till Kina är förhållandevis låg?
  5. Hur stor är den svenska exporten till Nordamerika?

Diskussion

  • Vilka tror ni är Sveriges största exportvaror? När ni har gjort en lista, googla på svensk export och se om ni hade rätt.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *