Göran Fredrik Göransson

Under andra halvan av 1800-talet inträffade den mest genomgripande förändringen av järnhanteringen sedan medeltiden. Näringen förvandlades från hantverk till storindustri.

Relaterad läsning: Sandviks stål utvecklades i hårt väder

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilka nya metoder för framställning av stål uppfanns under 1800-talet?
 2. Var och när fick Göran Fredrik Göransson Bessemermetoden att fungera?
 3. Hur mycket gick priset på stål ner efter detta?
 4. Hur mycket av det svenska patentet ägde Göransson?
 5. Vilket namn hade Sandvikens järnverk från början?
 6. Vilken roll hade Sigrid i företaget?

Diskussion

 • Vad anser ni är skillnaden på hantverk och industri?
 • Vilka tycker ni är de viktigaste uppfinningarna under 1800-talet?

Fördjupning Teknik

 • I texten nämns Henry Bessemer. Undersök hur hans metod för att tillverka stål fungerade och på vilket sätt den revolutionerade ståltillverkningen.

Fördjupning Historia

 • Fram till och med mitten av 1800-talet låg merparten av den politiska makten i händerna på kungen och adeln. I och med industrialiseringen övertas mycket av makten av den nya tidens affärsmän och entreprenörer. Detta leder fram till många av de fri- och rättigheter vi ser som självklara idag. Välj en av dessa, till exempel rösträtten och undersök hur den utökades och på sikt förändrade hela samhället i slutet av 1800- och början av 1900-talet.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *