Torghandel

Torghandel. Vad vet vi om denna urgamla handelsform och varför finns handeln fortfarande kvar?

Relaterad läsning: EPA – Ett varuhus för alla

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser. (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1)

Instuderingsfrågor

 1. Hur definierades torghandel i en statlig utredning 1988?
 2. Ungefär när och var föddes torghandeln?
 3. Vad innebar kung Magnus Erikssons stadslag?
 4. Varför sviktade lönsamheten på saluhallarna på 1880-talet?
 5. Hur påverkade Stockholms kommunfullmäktiges beslut 1914 torghandeln?
 6. Ge exempel på hur är Torghandeln starkare reglerad än den fasta detaljhandeln?
 7. Vilka är 80 % av torghandlarna idag?
 8. Hur kunde torgmadamerna, de s.k. mångleskorna, lyckas med sin försäljning?
 9. På vilket sätt såg Gustav Vasa till att torghandeln blev lukrativ innanför stadsportarna?
 10. Vilka torghandlare gynnas bäst idag? Varför?

Diskussion

 • Hur och varför har torghandeln överlevt? Vilka hinder kan man stöta på som torghandlare idag?

Fördjupning

 • Ta reda på vilka miljölagar som gäller idag för att driva torghandel.

Dela med dig av dina tankar