Torghandel

Torghandel. Vad vet vi om denna urgamla handelsform och varför finns handeln fortfarande kvar?

Relaterad läsning: EPA – Ett varuhus för alla

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. (Samhällskunskap 1a1)
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Informationssökning och informationsbearbetning, till exempel via internet.
 • Lagar och andra bestämmelser inom olika branscher och områden, till exempel om arbetsrätt och diskriminering. (Branschkunskap inom handel och administration)

Instuderingsfrågor

 1. Hur definierades torghandel i en statlig utredning 1988?
 2. Ungefär när och var föddes torghandeln?
 3. Vad innebar kung Magnus Erikssons stadslag?
 4. Varför sviktade lönsamheten på saluhallarna på 1880-talet?
 5. Hur påverkade Stockholms kommunfullmäktiges beslut 1914 torghandeln?
 6. Ge exempel på hur är Torghandeln starkare reglerad än den fasta detaljhandeln?
 7. Vilka är 80 % av torghandlarna idag?
 8. Hur kunde torgmadamerna, de s.k. mångleskorna, lyckas med sin försäljning?
 9. På vilket sätt såg Gustav Vasa till att torghandeln blev lukrativ innanför stadsportarna?
 10. Vilka torghandlare gynnas bäst idag? Varför?

Diskussion

 • Hur och varför tror ni att torghandeln har överlevt? Och vilka hinder tror ni att man kan stöta på som torghandlare idag?

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Samhällskunskap

 • Ta reda på vilka miljölagar som gäller idag för att driva torghandel.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *