Osynliga entreprenörer på 1880-talet

En lektion om de osynliga företagarna, om ”kvinnan bakom mannen” och om innovation, entreprenörskap och företagande på 1880-talet. Hilda Ericsson var gift med L M Ericsson, grundaren av telekomföretaget Ericsson – och medan hennes man reste världen runt skötte hon företaget. Bra även för en diskussion i klassrummet om hur mycket som egentligen förändrat sig till idag.

Centralt innehåll

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad är LM Ericsson kopplat med?
 2. Vad gjorde Hilda i företaget?
 3. Vad kunde man ana av parets korrespondens?
 4. Vad är Hildas dagliga sysslor/befattning?
 5. Vad sade Staten om telefoni?
 6. Varför fanns det fler telefoner i Stockholm än i övriga landet?
 7. Hilda och övriga kvinnliga anställda var aldrig med och porträtterades/porträttsamlingen som en del av företaget – hur kommer det sig?
 8. Vad är det viktigaste för makarna Eriksson i början av 1900-talet?
 9. Varför drar Hilda sig undan ju större företaget blir?
 10. Varför är korrespondensen mellan makarna Ericsson väsentlig?
 11. Varför hade det aldrig blivit något företag utan Hilda?
 12. Varför fick Hilda aldrig någon ära för sin insats i familjeföretaget Ericsson?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *