Han löste de besvärliga transportfrågorna

Järnmalmen i Kiruna har varit känd sedan 1600-talet. Någon malmbrytning kunde dock inte komma igång innan de besvärliga transportfrågorna hade lösts.

Relaterad läsning: Kiruna – en industrihistorisk pärla i ödemarken, LKAB

Centralt innehåll

  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b, 1a2)

Instuderingsfrågor

  1. Vilket år stod järnvägen mellan Kiruna och Luleå färdig?
  2. Varför reste Hjalmar Lundbohm till Kiruna?
  3. Vad gör att Lundbohm räknas som en framsynt företagsledare?

Diskussion

  • 1938 får Sverige sin första semesterlag, den gav arbetarna rätt till två veckor semester. Om man tänker att industrialiseringen i Sverige startar någon gång i mitten på 1800-talet gick det alltså nästan 100 år innan lagen om semester antogs. Varför tror ni att det dröjde så lång tid?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *