Hur skriver man ett personligt brev till sitt CV?

Har ni någonsin skrivit ett CV och personligt brev? Här finns tips om hur ni kan gå tillväga.

Relaterad läsning: Sofia Gumaelius – annonsdrottning

Film: Sofia Gumaelius

Centralt innehåll:

  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  • Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. (Svenska 1)
  • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika
  • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. (Samhällskunskap 1a1)
  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)

Diskussion

  • Vad anser ni om Hanna Anderssons personliga brev – tror ni hon fick jobbet?
  • Finns det något ni skulle ha skrivit annorlunda?

Fördjupning Samhällskunskap / Svenska

  • Ta reda på hur man kan skriva ett personligt brev med hjälp av tipsen på arbetsförmedlingens hemsida. Jämför därefter om tipsen på denna hemsida skiljer sig från andra råd som ni finner på andra trovärdiga hemsidor på nätet.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *