Internationaliseringen av handeln

Under 1970-talets strukturkris ställdes alla västerländska ekonomier inför omvandlingskrafter av globala mått. Företagandets villkor har sedan dess präglats starkt av den internationella miljön.

Relaterad läsning: Handelshistorik, Utrikeshandel – en snabb lektion

Centralt innehåll

 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b, 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. På vilket sätt har den globala ekonomin förändrats sedan 1970-talet?
 2. Hur såg tillväxten i Sverige ut i förhållande till övriga Europa under 1980-talet?
 3. Vad innebär begreppet nätverksproduktion?
 4. På vilket sätt har de fallande transportkostnaderna påverkat den globala ekonomin?
 5. Vilka olika frihandelsavtal nämns i texten?
 6. På vilket sätt har EU underlättat den svenska utrikeshandeln?
 7. Vilka fördelar finns det med frihandel enlig Johan Norberg?
 8. Vilka problem med den nya världsekonomin tas upp i slutet av texten?

Diskussion

 • Diskutera för- och nackdelar med den globaliserade ekonomin.
 • Hur tror ni att den internationella handeln kommer se ut om 20 år?

Fördjupning

 • Donald Trump har sagt att han vill säga upp USA:s delaktighet i en rad olika internationella handelsavtal, undersök varför han är så negativ till dessa.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *